สูตรการทำ  แชมพูมุก (Pearl Shampoo)

วิธีทำ

  1. แบ่งน้ำใส่ภาชนะ 40% แล้วใส่ Emal 270 TH ลงในภาชนะ คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นใส่ Emanon PCSA M2 ลงไป กวนจนเข้ากันดี
  2. จากนั้นใส่น้ำที่เหลือ 27.15% ลงไป แล้วกวนจนเข้ากัน
  3. จากนั้นใส่ Lamesoft PO-65 แล้วกวนให้เข้ากัน
  4. จากนั้นใส่ DC 2-1784 แล้วใส่สารกันบูด ใส่น้ำหอม แล้วกวนให้เข้ากัน ถ้าต้องการใส่สีให้ผลิตภัณฑ์ก็ให้ใส่ในขั้นตอนนี้
  5. ใส่ Amphitol 55AB-B แล้วกวนให้เข้ากัน
  6. ใส่ Aminon C-02S แล้วกวนให้เข้ากัน

หมายเหตุ

  • ตรวจวัด pH ให้ได้ค่าประมาณ 5.5 ถึง 7.0 ถ้าค่าที่ได้สูงกว่านี้ให้ปรับด้วยกรดมะนาว
  • pH แต่ละครั้งในการทำจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในแต่ละครั้งนั้นๆ