ฝ่ายขายน้ำหอม นำทีมโดย คุณอนันต์ เหลืองสถิตย์กุล (ผจก.ฝ่ายขายส่งน้ำหอม อาวุโส) นำทีมงานเดินทางไปดูงาน – อบรม ที่ บ.CITY FLOWER  ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2557