บริษัท ฮงฮวด จำกัด ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจัดพิธีรดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่ สานสัมพันธ์ไมตรีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

วันนี้ (11 เมษายน 2557) เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ฮงฮวด จำกัด ชั้น 21 อาคารสินสาทร ทาว์เวอร์ คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมพิธีรดน้ำขอพร คุณไพโรจน์ ตั้งตรงศักดิ์ และคุณวิรัตน์ ฐิรวัฒนวงศ์ ผู้บริหารระดับสูง เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ระหว่างบุคคลและองค์กร