สูตรการทำ น้ำยาล้างห้องน้ำ (Bath Cleaner)

ItemProducts NameChemicals NameDosage%
1Neopelex F24Sodium Dodecyl Benzene Sulfate23
2Monopol LE1017 (M-LE1017)Polyoxyethylene Luaryl 7EO0.5
3EDTA 2NaDi-Sodium EDTA1.55
4Sodium CitrateSodium Citrate3
5Fragrance Perfume0.5
6PreservativePreservative0.3
7WaterDeionized Water71.15
Total 100

วิธีทำ

  1. นำหมายเลข 6 รวมเข้ากับหมายเลข 7 กวนจนเนื้อเดียวกัน
  2. หลังจากนั้น จึงเติมหมายเลข 3 และ 4 ตามลำดับ ทำละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  3. จึงนำ หมายเลข 1 และ 2 เติมลงไปและกวนจนละลาย และ ตามด้วย
  4. หมายเลข 5 กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นอันเสร็จขั้นตอน