สูตรการทำ น้ำยาล้างเอนกประสงค์ (All purpose cleaner)

ItemProducts NameChemicals NameDosage%
1Emal 270NSodium Luaryl Ether Sulfate 70%8.00%
2Neopelex F24Sodium Linear Alkyl Benzene Sulfonate25.00%
3Aminon C02SCoconut Diethanolamide1.00%
4Amphitol 55ABCocamidopropyl Betaine2.00%
5Deionized Water63.50%
6Sodium BenzoateSodium Benzoate0.50%
Total100.00%

วิธีการทำ

  1. นำหมายเลข 1 (Emal 270N) ไปละลายกับหมายเลข 5 (น้ำสะอาด) โดยใช้น้ำสะอาดเพียง 60% ขั้นตอนนี้ละลายนานหน่อย
  2. เมื่อขั้นตอนที่ 1 ละลายได้เป็นอย่างดีแล้ว ให้เติมหมายเลข 2(สารขจัดคราบ) และหมายเลข 4 (Amphitol 55AB) ลงไปแล้วทำละลายให้เป็น
  3. เนื้อเดียวกันหลังจากนั้นจึงนำน้ำสะอาดที่เหลือมาทำการละลายกับหมายเลข 6 (Sodium Benzoate) แล้วจึงเติมลงไปทำละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  4. ที่น่าพอใจแล้วจึงหยุด เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิต

หมายเหตุ

  • ทุกขั้นตอนในการกวน หรือ ทำละลายให้ทำช้า ๆ อย่าให้เกิดฟองมาก เพราะจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นเนื้อที่แท้จริงได้